Образовање
ПOЗИВНИЦA нa прeзeнтaциjу 2. Jaвнoг пoзивa зa дoдjeлу бeспoврaтних срeдстaвa зa инoвaтивнe пoслoвнe субjeктe у Бoсни и Хeрцeгoвини
Вијести
Вањи Спаић 1000 КМ од Града Требиња
Вијести
Требињац Бранислав Шпуран на пријему код градоначелника Петровића
Вијести
Град препознао значај велике инвестиције – За Град Сунца вода убудуће 50 одсто јефтинија
Вијести
Швајцарска финансира пројекат енергетске ефикасности објекта Градске управе у Требињу (ВИДЕО)
Обавјештења
ПОЗИВНИЦА: ПРОМОЦИЈА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЦА КОЈА ПРИЈАВЉУЈУ КОРУПЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Обавјештења
Ранг листа за додјелу стипендија редовним ученицима основних школа
Обавјештења
Ранг листа за додјелу стпендија редовним ученицима среднјих школа
Обавјештења
Јавни позив за додјелу бесповратних средстава у склопу активности "USAID"
Обавјештења
УПУТСТВО: О поступању по пријавама путем апликације - сумње на корупцију и друге неправилности АПК.

Актуелни документи

Образовање

ПOЗИВНИЦA нa прeзeнтaциjу 2. Jaвнoг пoзивa зa дoдjeлу бeспoврaтних срeдстaвa зa инoвaтивнe пoслoвнe субjeктe у Бoсни и Хeрцeгoвини

Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa Бања Лука, Град Требиње и Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња, пoзивaју Вaс нa…