Апел: Корисници дужни одржавати површине које користе

Прегледа: 137

Обавјештавају се сва правна и физичка лица на територији Града Требиња који сувласници oднoснo кoрисници зeлeних пoвршинa уз пoслoвнe и стaмбeнe згрaдe, изграђеног и нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa, да су у складу са Чланом 45 Одлуке о комуналном реду (,,сл.гласник Града Требиња“бр 6/14-9/18)обавезни одржавати зелене површине које не одржава орган јединице локалне самоуправе или предузетник коме је повјерено обављање комуналне дјелатности одржавања зелених површина.

Одржавање зелених површина подразумијева: његу, надзор, обнову, заштиту од болести и штеточина, сјечу сувих, болесних или јако оштећених грана, орезивање крошње стабла, те њезино редовно чишћење и чување, уредно одржавање и редовно орезивање ограда око украсне живице, као и кошење и сакупљање покошене траве, скупљање отпада на зеленим површинама.

 

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.