Апел власницима бесправно изграђених објеката да што прије прибаве потребне дозволе

Прегледа: 159

Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције обавјештава све грађане који на територији Града Требиња посједују или планирају градњу објеката без претходно прибављених свих потребних сагласности и дозвола за извођење да ће надлежни урбанистичко-грађевински инспектори у наредном периоду вршити појачане контроле са посебним акцентом на легалност објеката и посједовање употребне дозволе. У појачаним контролама легалности градње учествоваће, уз сагласност Инспектората Републике Српске, и урбанистичко-грађевински инспектори из Бања Луке, заједно са инспектором одјељења Градске управе из одсјека за инспекцијске послове.

Напомињемо да је ступајући на снагу новог закона о градњи у 2019. години цијена накнадне легализације објеката до 20% скупља од редовног поступка. У Републици Српској ,18. јануара 2019. истекао је рок до ког је било могуће да власници или инвеститори бесправно саграђених објеката поднесу захтјев за легализацију како, осим накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, не би плаћали и накнаду за легализацију.

Из Одјељена подсјећају да Законом о легализацији бесправно изграђених објеката, право на подношење захтјева за легализацију није ограничено роком, али да Закон прописује рок до кога се не плаћа додатно накнада за легализацију, а то је шест мјесеци од ступања на снагу Закона, односно 18. јануар 2019. године. Сви инвеститори бесправних објеката, који након тог датума поднесу захтјев за легализацију, осим накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, плаћају и накнаду за легализацију без обзира о ком објекту је ријеч.

Уколико се ради о објектима за које се, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, обрачунава накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента, у том случају накнада за легализацију износи 20 одсто од њиховог обрачунатог износа. Када је ријеч о објектима за које се поменуте накнаде не обрачунавају /било да је ријеч о објектима комуналне и јавне инфраструктуре или о објектима у ванурбаном подручју, накнада за легализацију износи два одсто од предрачунске вриједности тог објекта, а рачуна се на основу предмјера и предрачуна свих радова из главног пројекта.

Контрола легалности објеката изграђених у периоду 1979. – 2019. године вршиће се системски, по градским зонама. Да бисмо избјегли репресивне мјере у виду рјешења о уклањању и прекршајних налога апелује се на власнике бесправно изграђених објеката да у што краћем року прибаве све потребне дозволе.

 

 

Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.