АПЕЛ ВЛАСНИЦИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ТРЕБИЊА ДА ПРИЈАВЕ СВОЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Прегледа: 110

У сарадњи Пореске управе РС – подручна јединица Требиње, Републичке управе за геодетско-имовинске послове и Града Требиња, на подручју Требиња спроводе се активности везано за идентификацију пореских обавезника по основу Закона о порезу на непокретности Републике Српске, по коме власници непокретности подлијежу овој пореској обавези.

По Закону о порезу на непокретности РС, власник некретнина има право на умањење пореске основице утврђене у складу са овим законом за вриједност до 50 м2 за обвезника и по 10 м2 за сваког члана његовог домаћинства од процијењене вриједности непокретности која је њихово пребивалиште.

Другим ријечима, власници непокретности не плаћају порез на вриједност непокретности до 50м2 и ослобођени су плаћања за вриједност од 10 м2 по сваком члану домаћинства, али су и даље у обавези да пријаве своје непокретности.

С обзиром да тренутно у Граду Требињу постоји већ доста власника који редовно извршавају своју пореску обавезу, циљ ове активности је да подсјетимо власнике непокретности који до сада нису поднијели пријаву Пореској управи да исту, у складу са законом, поднесу.

У складу са законом, пријаве се врше искључиво лично, а у случају непријављивања услиједиће предвиђене законске мјере – новчане казне у распону од 500 до 3.000 КМ.

Циљ ове активности није кажњавање, већ систематско рјешавање  и провођење закона како би се осигурао  равноправан законски третман за све власнике непокретности.

 

 

 

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.