17. sjednica Skupštine grada Trebinja

Pregleda: 174

Skupština grada Trebinja usvojila je danas na 17. redovnoj sjednici rebalans budžeta grada.

Izmijenjeni godišnji plan prihoda i rashoda gradske kase projektovan je na iznos od 28.980.000 maraka i za 2,9 miliona, odnosno 11 odsto, veći je u odnosu na usvojeni budžet, što je, kako je rečeno, istorijski maksimum budžeta grada u koji nisu uračunata kreditna zaduženja.

Povećanje budžetskih sredstava u rebalansu, kako je obrazloženo, planirano je najvećim dijelom na osnovu neutrošenih namjenskih sredstava iz prethodnih godina, sredstava Vlade RS za lokalnu putnu infrastrukturu i rekonstrukciju Centra srednjih škola, povećanja koncesionih naknada od hidroakumulacija, te povećanih primitaka za zemljište.

Prema usvojenom rebalansu, u planirane ili već započete infrastukturne i razvojne projekte, zajedno sa kapitalnim grantovima, ove godine iz budžeta biće ukupno investirano rekordnih 7,5 miliona KM, dok su novi programi pomoći socijalno osjetljivim kategorijama i stimulisanja zapošljavanja povećali i doznake građanima za 17,6% a udvostručile iznos namijenjen subvencijama.

Zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić je rekao da je riječ o istorijskom budžetu koji je najviši do sada, a u kome je 7,5 miliona KM planirano za kapialne investicije bez kreditnog zaduženja.

“Ima pomaka i u smanjenju plata i naknada zaposlenima” naveo je Ćurić.

Odbornici su usvojili i odluku da se Povelja grada Trebinja umjesto na Preobraženje, slavu grada, dodjeljuje 13. novembra, na Dan oslobođenja Trebinja.

Skupština je prihvatila i izvještaje o izvršenim internim kontrolama javnih ustanova čiji je Grad osnivač.

Odlukom o načinu finansiranja izgradnje zatvorene tržnice na Trgu slobode predviđeno je da se u tekućoj budžetskoj godini za ovaj projekat izdvoji 200.000 KM, a u narednoj planira dodatnih 500.000 KM.

Odbornici su donijeli i odluke o utvrđivanju nacrta odnosno pristupanju izmjenama i dopunama dijela regulacionih planova „Istočna obilaznica“ i „Zasad polje“.

Komentari: 0

Vaša elektronska adresa je obavezna ali neće biti prikazana. Obavezna polja su obeležena sa *.