Institucije

Narodna biblioteka Trebinje

Adresa: Njegoševa bb
Tel: 059/271-920
E-mail: bibliotr@teol.net
www.bibliotekatrebinje.com

 

Muzej Hercegovine

Adresa: Stari grad 59
Tel: 059/271-060
www.muzejhercegovine.org

 

JU Centar za informisanje i kulturu

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca
– Glas Trebinja
Tel: 059/260-348
E-mail: glas@spinter.net
www.glastb.com
– Radio Trebinje
Tel: 059/260-248
E-mail: rttb@spinter.net

 

JU Dom mladih

Adresa: Nemanjina 13
Tel: 059/225-531, 225-541

JU Kulturni Centar Trebinje

Adresa: Trg palih boraca 1
Tel: 070 311 555
e-mail:kulturnicentartrebinje@gmail.com