JAVNI POZIV ZA RASPODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA POMOĆ DJECI IZ PODRUČNIH ODJELjENjA

Pregleda: 101

I

Ovim Javnim pozivom dati su bliži uslovi i način raspodjele novčanih sredstava djeci koja pohađaju nastavu u okviru područnih odjeljenja gore navedenih osnovnih škola.

II

Kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć su:

da dijete pohađa nastavu u jednom od područnih odjeljenja osnovnih škola „Vuk Karadžić“ Trebinje i „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje;
imovinsko stanje porodičnog domaćinstva;
da je dijete pohađalo nastavu u jednom od odjeljenja u petorazrednoj područnoj OŠ, a od šestog do devetog pohađa nastavu u centralnoj školi.

III

Finansijska pomoć se isplaćuje na tekući račun roditelja djece iz tačke I ovog Javnog poziva za vrijeme trajanja školske 2019/2020. godine, u mjesečnom iznosu od:

50,00 KM- u slučaju da su roditelji zaposleni;
50,00 KM- u slučaju da je jedan roditelj zaposlen, a drugi penzioner;
75,00 KM u slučaju da je jedan od roditelja zaposlen, a drugi roditelj nezaposlen;
75,00 KM- u slučaju da je roditelj samohran i zaposlen;
75,00 KM- u slučaju da su roditelji penzioneri;
125,00 KM u slučaju da je roditelj samohran i nezaposlen/penzioner;
125,00 KM-u slučaju da su roditelji nezaposleni;
125,00 KM- u slučaju da je roditelj penzioner a drugi nazaposlen.

IV

Ostvarivanje prava na dodjelu finansijske pomoći vrši se na osnovu dokumentacije koju dostavlja podnosilac zahtjeva i to:

Izvod iz matične knjige rođenih za dijete;
CIPS-ova prijava prebivališta za dijete i roditelje/staratelje;
Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje RS u slučaju nezaposlenosti, a ček od penzije ako je penzioner;
Kućna lista;
Potvrda iz osnovne škole o pohađanju nastave u jednom od područnih odjeljenja osnovnih škola „Vuk Karadžić“ Trebinje i „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje;
Potvrda iz osnovne škole da je dijete pohađalo petorazrednu područnu OŠ, a da sada pohađa centralnu OŠ;
Kopija tekućeg računa roditelja/staratelja.

V

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu finansijske pomoći se podnosi na protokolu Grada Trebinja sa naznakom Komisiji za utvrđivanje prava i visine dodjele finansijske pomoći djeci koja pohađaju nastavu u jednom od područnih odjeljenja osnovnih škola „Vuk Karadžić“ Trebinje i „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje. O raspodjeli finansijske pomoći po ovom Javnom pozivu odlučuje Komisija koju imenuje Gradonačelnik. Zadaci i nadležnosti Komisije utvrđeni su Odlukom o raspodjeli novčanih sredstava za pomoć djece iz područnih odjeljenja osnovnih škola „Vuk Karadžić“ Trebinje i „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje.

VI

Javni poziv je otvoren 03.09.2019. i traje do 13.09.2019, a isti će biti objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Trebinja, oglasnoj tabli područnih odjeljenja Osnovnih škola „Vuk Karadžić“ Trebinje i „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje i internet stranici Grada Trebinja.

Komentari: 0

Vaša elektronska adresa je obavezna ali neće biti prikazana. Obavezna polja su obeležena sa *.