Na području Trebinja po prvi put korišćen mjerač buke

Pregleda: 53

U avgustu 2019. godine, gradski ekološki inspektor vršio je inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada Trebinja koje se odnose na emitovanje buke iz ugostiteljskih objekata.

U skladu sa važećim propisima, gradski ekološki inspektor je za mjerenje nivoa buke koja se emituje iz ugostiteljskih objekata angažovao pravno lice ovlašteno od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Mjerenje je vršeno u skladu sa važećim propisima i po definisanim metodologijama.

Nakon dobijanja izvještaja o rezultatima mjerenja od ovlaštenog pravnog lica koje je vršilo mjerenje, gradski ekološki inspektor je izdao prekršajni nalog, naložio plaćanje troškova postupka (mjerenja) i naložio mjere za smanjenje nivoa buke subjektima nadzora kod kojih su utvrđene nepravilnosti, tj. koji su emitovali buku veću od maksimalno dozvoljene.

Kaznene odredbe su od 800 do 3.000 KM za pravno lice i od 300 do 1.000 za odgovorno lice u pravnom licu, dok je za fizičko lice i ugostitelja kao preduzetnika kazna od 400 do 600 KM.

Ovo je prvi put da je korišćen mjerač buke na području Trebinja od strane ovlašćenog pravnog lica, a slične kontrole nastaviće se i u narednom periodu.

Komentari: 0

Vaša elektronska adresa je obavezna ali neće biti prikazana. Obavezna polja su obeležena sa *.