Obavještenja / Javni pozivi

     –Prilog uz javni oglas zakupa – obrasci
JAVNI POZIV poslodavcima čije je sjedište u Trebinju za korištenje sredstava po Programu podrške zapošljavanja djece poginulih boraca, RVI od I do VII kategorije i njihove djece i demobilisanih boraca VRS i njihove djece u 2017. godine