Odbornici u Skupštini grada Trebinja

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (SNSD)

Gordan Mišeljić Srđan Simović Vaso Mijanović  Milutin Mastilović
 Zdravko Butulija  Dragoslav Banjak  Milica Ijačić  Miodrag Batinić
 
Blagoje Šupić Dr Dobrosav Ćuk Željko Vučurević

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

 
Rajko Ćapin  Goran Vukoje

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ (DNS)

 
Petar Ivanković  Bojan Šapurić

 

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS)

 
   
 Dušan Kovač  Vidomir Begenišić  Mirjana Ratković  Borivoje Ninković

 

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA (PDP)

 
 Zoran Anđušić  Lazar Vučković  Saša Borjan  Ljubiša Krunić

 

PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA

 
Đoko Tarana

PREDSTAVNIK NACIONALNIH MANjINA

 
Milka Butulija