Odjeljenje za finansije

v.d. Načelnik Odjeljenja za finansije:
Miro Gredo

Kontakt podaci:
Adresa: Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje
Tel:  +387 /0/ 59 27 34 75
Fax: +387 /0/ 59 27 34 75
Mailfinansije@trebinje.rs.ba

U okviru Odjeljenja za finansije organizuju se odsjeci:

 1. Odsjek za budžet i računovodstvo,
 2. Odsjek za trezor.

U okviru Odjeljenja za finansijeo bavljaju se sljedeći poslovi

 • izrada pred nacrta, nacrta i prijedloga Budžeta Grada i kontrola namjenskog korištenja sredstava,
 • izrada periodičnih i godišnjihfinansijskih izvještaja Budžeta Grada,
 • upravljanje i kontrolisanje priliva i odliva sredstava,
 • praćenje ostvarivanja javnih prihoda Grada, usaglašavanje evidencije sa nadležnim organima i bankama,
 • praćenje kreditnog zaduženja Grada i otplate postojećih i realizaciju novih kreditnih zaduženja,
 • praćenje prihoda i izvršenje rashoda Budžeta Grada i redovno izvještavanje,
 • kontrola pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava,
 • finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Gradske uprave i budžetskih korisnika,
 • prikupljanje, evidentiranje, obrada i knjiženje finansijske dokumentacije Gradske uprave
 • praćenje izvršenja finansijskih planova Gradske uprave,
 • usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (nefinansijske i finansijske imovine i obaveza),
 • obračun ličnih primanja i doprinosa i poreza na lična primanja,
 • obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava,
 • blagajnički poslovi,
 • izrada programa rada i izvještaja o radu odjeljenja,
 • izrada informacija za Skupštinu Grada i izvještaja Ministarstvu finansija RS, kao i drugih analiza i informacija po zahtjevu potencijalnih korisnika,
 • koordinacija rada sa nadležnim državnim organima i institucijama u okviru ovlaštenja,
 • drugi poslovi iz oblasti finansija koji se stave u nadležnost.