Odjeljenje za finansije

v.d. Načelnik Odjeljenja za finansije:
Miro Gredo

Kontakt telefon:
tel. 059 /271 071, 273 460, 273 470
E-mail: finansije@trebinje.rs.ba

U okviru Odjeljenja za finansije, organizovani su odsjeci:

Odsjek za budžet
Odsjek za računovodstvo

U okviru Odjeljenja za finansije obavljaju se sledeći poslovi:

 • izrada prednacrta, nacrta i prijedlog budžeta Opštine i kontrola namjenskog korištenja sredstava;
 • izrada završnog računa i drugih računa vezanih za račun budžeta;
 • praćenje prihoda i izvršenje rashoda budžeta Opštine i redovno izvještavanje;
 • kontrola pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava;
 • finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje gradske uprave i budžetskih korisnika ;
 • prikupljanje, evidentiranje, obrada i kontiranje podataka o finansijsko – materijalnom poslovanju gradske uprave;
 • praćenje izvršenja finansijskih planova Gradske uprave;
 • usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (osnovnih sredstava, invetara i materijala);
 • obračun plata, doprinosa i poreza na plate;
 • obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava;
 • blagajnički poslovi;
 • izrada programa rada i izvještaja o radu odjeljenja;
 • izrada informacija za Skupštinu i izvještaja Ministarstvu finansija RS;
 • koordinacija rada sa nadležnim državnim organima i institucijama u okviru ovlaštenja;
 • drugi poslovi iz oblasti finansija koji se stave u nadležnost