Odjeljenje za inspekcijske i poslove komunalne policije

v.d. Načelnik odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije:
Đorđe Miljanović, dipl.inž.građ.

Kontakt podaci:
Adresa: Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje
Tel:  +387 /0/ 59 27 33 61
Fax: +387 /0/ 59 27 33 61
Mailnacelnikinspekcije@trebinje.rs.ba

U okviru Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije, organizovani su odsjeci:
– Odsjek za inspekcijske poslove
– Odsjek komunalne policije

Odsjek za inspekcijske poslove čini devet inspekcija, i to:

– Inspekcija za hranu
– Tržišna inspekcija
– Poljoprivredna inspekcija
– Veterinarska inspekcija
– Saobraćajna inspekcija
– Urbanističko-građevinska inspekcija
– Ekološka inspekcija
– Zdravstvena inspekcija
– Inspekcija rada

 

Nadležnosti

U Odsjeku za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora iz oblasti prometa roba i usluga, poljoprivrede, zaštite bilja i slatkovodnog ribarstva, zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti, saobraćaja, prostornog uređenja i građenja, zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite ljudi, sanitarne zaštite i radnih odnosa. U ovom Odsjeku se obavljaju i sljedeći poslovi:

–  vođenje upravnog postupka, donošenje rješenja i zaključaka, izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje krivičnih prijava i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka;
– priprema i obrada materijala za Skupštinu Grada i gradonačelnika…

Odsjek komunalne policije čine: Šef Odsjeka i 5 komunalnih policajaca.

Nadležnosti

U Odsjeku komunalne policije obavljaju se poslovi komunalno-inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona, drugih propisa iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti, utvrđenih Zakonom o komunalnoj policiji. U nadležnosti Odsjeka su i:

– provođenje upravnog postupka, izrada rješenja i preduzimanje propisanih mjera, u skladu sa Zakonom i drugim opštim aktima;
– izrada izvještaja i informacija za potrebe gradonačelnika i Skupštine Grada;
– administrativno-tehnički poslovi i dr.

Pored redovnog radnog vremena Odsjek komunalne policije  organizuje rad u dvije smjene, kao i rad subotom.

Kontakt :

Tel: +387 (0) 59 273-366, E-mail: komunalnapolicija@trebinje.rs.ba