Odjeljenje za opštu upravu

Načelnik odjeljenja:
Nenad Milićević

Kontakt podaci:
Adresa: Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje
Tel:  +387 /0/ 59 27 34 64
Fax: +387 /0/ 59 27 34 64
Mailopstauprava@trebinje.rs.ba

U okviru Odjeljenja za opštu upravu, organizovani su odsjeci :

 • Odsjek za upravne poslove
 • Odsjek za zajedničke poslove
 • Odsjek za civilnu zaštitu
 • Odsjek – Centar za usluge građanima

U okviru Odjeljenja za opštu upravu obavljaju se sledeći poslovi:

 • izvršava se i obezbjeđuje izvršenje Zakona i drugih propisa, te propisa Skupštine grada i Gradonačelnika koji se odnose na oblast opšte uprave
 • organizuje rad Centra za usluge građanima, obezbjeđuju uslovi za što bolju komunikaciju sa građanima i zadovoljenje potreba istih
 • vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima građana za naknadni upis u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, činjenice državljanstva, ispravka u matičnim knjigama i sl.
 • pružanje pravne pomoći građanima
 • u okviru kancelarijskog poslovanja vrši primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje akata klasifikovanje i zavođenje akata, njihovo dostavljanje u rad, amdinistrativno tehnička obrada akata, otpremanje pošte, razvođenje akata i njihovo arhiviranje i čuvanje
 • ustrojavanje i vođenje matičnih knjiga, evidencije državljana, ispravki u matičnim knjigama, organizacija i obavljanje vjenčanja i dr.
 • ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa akata i drugih dokumenata
 • izdaju radne knjižice građanima i vodi evidencija istih, izdaju se uvjerenja o životu i druga uvjerenja o podacima koje organi vode
 • vodi personalnu evidenciju službenika i drugih zaposlenih u gradskoj upravi
 • poslovi upravljanja ljudskim resursima
 • planiranje, organizacija i obavljanje poslova civilne zaštite
 • zajednički poslovi za sve organizacione jedinice lokalne uprave koji se odnose na javne nabavke, održavanje čistoće u radnim prostorijama, obavljanje raznih opravki, ispravnost uređaja i opreme za rad, održavanje i rad na telefonskoj centrali, fizičko obezbjeđenje, prijem stranaka, održavanje i upotreba službenih vozila i slični poslovi
 • obezbjeđenje radnih prostorija i sredstava za rad mjesnih zajednica, koordinacija rada sa savjetima mjesnih zajednica po prethodnom pitanju, organizovanje zborova građana, sjednica savjeta mjesnih zajednica , obavljanje administativno-tehničkih poslova za savjete mjesnih zajednica i sličnih poslova