Odjeljenje za privredu

Načelnik odjeljenja za privredu
Radenko Drašković

Kontakt podaci:
Adresa: Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje
Tel:  +387 /0/ 59 27 34 85
Fax: +387 /0/ 59 27 34 86
Mailprivreda@trebinje.rs.ba; radenko.draskovic@trebinje.rs.ba

Nadležnosti odjeljenja za privredu

         sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja,

         učestvuje u definisanju, pripremi i sprovođenju razvojnih planova Grada,

         priprema podatke, izrađuje informacije i analize o poslovanju preduzeća iz oblasti privrede,

         izrađuje analize, informacije i izvještaje iz oblasti privrede-preduzetništvo, industrija, turizam, ugostiteljstvo, trgovina, saobraćaj i veze, poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda,

         učestvuje u aktivnostima na obezbjeđenju uslova za razvoj i unapređenje turizma, ugostiteljstva, zanatstva i trgovine,

         izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti i za rad samostalnih preduzetnika,

         koordinira i prati aktivnosti organizacija i institucija čiji je osnivač Grad, u skladu sa nadležnostima Odjeljenja,

         priprema i obrađuje materijale za Gradonačelnika i Skupštinu Grada,

         izrađuje program rada i izvještaje o radu Odjeljenja.