Odjeljenje za prostorno uređenje

Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje:
Marko Rikalo

Kontakt podaci:
Adresa: Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje
Tel:  +387 /0/ 59 27 34 71
Fax: +387 /0/ 59 27 34 71
Mailprostornouredjenje.nacelnik@trebinje.rs.ba

Odjeljenje za prostorno uređenje nalazi se na dva lokaliteta: u zgradi Gradske uprave u ul. Vuka Karadžića br. 2 i u Centru za dozvole iz oblasti preduzetništva i građenja u ul. Vuka Karadžića br. 3

Odjeljenje čine tri odsjeka:
– Odsjek za urbanizam i prostorno uređenje
– Odsjek za opremanje gradskog građevinskog zemljišta
– Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Nadležnosti Odjeljenje za prostorno uređenje:
-odjeljenje je nosilac pripreme za izradu prostorno-planske dokumentacije (donosi smjernice za izradu planova, prati rad nosioca izrade plana, imenuje savjet plana, ako je potrebno; organizuje javni uvid i javne rasprave, predlaže skupštini prijedlog odluke)
-vodi evidenciju o stanju u prostoru i o sprovođenju dokumenata prostornog uređenja
-radi program rada Odjeljenja;
-predlaže skupštini program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i plan kapitalnih investicija;
-radi na pripremi tenderskih dokumenata za poslove vezane za rad Odjeljenja
-izdaje lokacijske uslove
-donosi rješenje o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente
-izrađuje građevinsku dozvolu
-vrši, u skladu sa zakonom, iskolčavanje objekata
-vrši kontrolu iskopa temelja u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom
-izrađuje upotrebnu dozvolu
-primjenjuje propise iz oblasti imovinsko–pravnih poslova (sarađuje sa Pravobranilaštvom RS sjedište zamjenika Trebinje u postupcima pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a koji se odnose na eksproprijaciju, prenos svojinskih prava na građevinskom zemljištu i javnoj komunalnoj infrastrukturi na Grad, redovnu upotrebu nekretnina i drugim postupcima vezanim za regulisanje imovinsko-pravnih poslova)
-saglasno važećim propisima učestvuje u postupcima javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti
-obezbjeđuje podatke o imovinskoj strukturi zemljišta u granicama obuhvata prostorno-planskih domena, a koje usvaja Skupština grada.
-sarađuje sa drugim službama i odjeljenjima u Gradskoj upravi

CENTAR ZA DOZVOLE IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA I GRAĐENjA

Centar za dozvole iz oblasti preduzetništva i građenja nalazi se u ul.Vuka Karadžića br . 3.
Kontakt telefon: 059 -273-460; 059-273-473;
Radno vrijeme: od 7.00 do 15.00 časova (rad sa strankama od 9.00 do 13.00 časova)

U Centru za dozvole iz oblasti preduzetništva i građenja moguće je:
-preuzeti obrasce vezane za postupke u Odjeljenju za prostorno uređenje
-preuzeti vodič kroz postupke u Odjeljenju
– dobiti informacije i upute u pogledu dostavljanja neophodnih dokumenata
-preuzeti lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu
-izvršiti uvid u planske dokumente
-izvršiti uvid u Listu izabranih fizičkih i pravnih lica za vršenje poslova tehničkog pregleda
-dobiti informacije o zakonskoj regulativi vezanu za poslove iz oblasti građenja
-ostale informacije vezane za obim rada Odjeljenja