Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

v.d. Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove:
Bojan Čvoro

Kontakt podaci:
Adresa: Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje
Tel:  +387 /0/ 59 27 33 65
Fax: +387 /0/ 59 27 33 65
Mailnacelnik.stambeno-komunalno@trebinje.rs.ba

U okviru Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove obavljaju se sledeći poslovi:

 • vrši registraciju zajednice etažnih vlasnika, uključujući i konsultacije i pomoć pri izradi osnivačkih akata zajednice,
 • propisuje pravila održavanja reda u zgradama,
 • određuje visinu zakupnine za korišćenje stanova kojima upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom području pod uslovima propisanim zakonom kojim je uređeno njihovo korišćenje,
 • obezbjeđuje postupak iseljenja bespravno useljenih lica u državne stanove i zajedničke prostorije u zgradama i obavlja druge zakonom utvrđene poslove u oblasti stanovanja,
 • obezbjeđuje održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva, uređuje i obezbjeđuje upravljanje tim putevima i ulicama,
 • obezbjeđuje sprovođenje preventivnih i drugih mjera i aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja,
 • obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture,
 • obezbjeđuje nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti,
 • određuje uslove održavanja grobalja, uslove i načine sahranjivanja, kao i načine organizovanja tih poslova,
 • izrađuje programe, izvještaje, informacije o zajedničkoj komunalnoj potrošnji,
 • izrađuje rješenja o komunalnoj naknadi,
 • poslovi u vezi zauzimanja javnih površina,
 • poslovi higijeničarske službe,
 • poslovi zaštite životne sredine (izdaje ekološke dozvole, obilježava ekološke datume, predlaže planske dokumente iz oblasti zaštite životne sredine, obezbjeđuje očuvanje prirodnih vrijednosti na svom području i predlaže akt o proglašenju zaštićenog područja…)