Odsjek za civilnu zaštitu grada Trebinja

Šef odsjeka: Miljan Tomašević, dipl. ekonomista
Adresa: Sjeverni logor bb
Broj telefona: 059/225-476
Broj faksa: 059/225-476
E-mail: cztrebinje@gmail.com

U Odsjeku za civilnu zaštitu se pripremaju i izraduju programi civilne zaštite i donose odgovarajuce mjere. U nadležnosti Odsjeka je i sljedece:

priprema i izrada procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda,
organizovanje i sprovodenje mjera zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara,
organizovanje, opremanje, obuka i osposobljavanje svih struktura civilne zaštite opštine,
izrada elaborata i organizovanje terenskih vježbi jedinica civilne zaštite,
razrada smjernica Vlade Republike Srpske za metodologiju izrade planskih dokumenata civilne zaštite,
saradnja sa svim subjektima od znacaja za civilnu zaštitu,
vodenje evidencije pripadnika jedinica civilne zaštite i materijalno-tehnickih sredstava i njihov raspored u civilnoj zaštiti,
organizovanje dežurstva u Odsjeku civilne zaštite radi eliminisanja posljedica prirodnih i drugih nepogoda,
organizovanje i opsluživanje opštinskog Štaba civilne zaštite.

Važni brojevi telefona
Centar za obavještavanje 121
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna pomoc 124

Deminiranje – SAVJETI ZA ZAŠTITU OD NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA

Ukoliko ste pronašli ili uocili ostavljena, bacena ili na drugi nacin odložena neeksplodirana ubojna sredstva – NUS (rucne bombe, mine, tromblone, eksploziv, eksplozivne naprave i dr.), obilježite ih, ne dirajte i odmah pozovite broj – 121 (Centar za obavještavanje) ili najbližu policijsku stanicu na broj – 122.

Navedena sredstva ce ukloniti strucna lica za deminiranje iz Republicke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Timovi za deminiranje su osposobljeni za sve tipove zadataka u procesu deminiranja.

Pružanje prve pomoci – SAVJETI U SLUCAJU HITNE POMOCI POVRIJEÐENOM

Lice koje pruža prvu pomoc zapocinje spasavanje života i zbrinjavanje povrijedenog, preduzimajuci:

Hitne mjere za spasavanje života
Pozivanje Hitne pomoci na broj – 124
Pružanje prve pomoci do dolaska i intervencije Hitne medicinske službe

U slucaju požara

U slucaju požara pozovite Vatrogasnu jedinicu na broj – 123 ili Centar za obavještavanje na broj – 121. Vatrogasna jedinica i Centar za obavještavanje dežuraju 24 sata dnevno.

Dežurni u vatrogasnim jedinicama primaju dojavu o požaru tražeci sljedece podatke:
– Tacnu adresu, odnosno mjesto požara,
– Šta gori (kakva materija gori)?,
– Ima li ljudi u životnoj opasnosti?,
– Ko javlja o nastalom požaru i sa kog broja telefona?.
Obavezno se vrši provjera navedenih podataka.

SAVJETI ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Najcešci uzrocnici požara u domacinstvima su preopterecenost elektroinstalacija i nepažnja, te se gradanima savjetuje:

Ako izlazite iz stana, ne ostavljajte ukljucen šporet, veš-mašinu, bojler, grijalicu, peglu, a ukoliko cete biti duže odsutni, iskljucite elektricne uredaje iz uticnice

SAVJETI ZA ZAŠTITU U SLUCAJU SAOBRACAJNE NESRECE

Kada se desi saobracajna nezgoda potrebno je uciniti sledece:

SPASAVANjE UGROŽENIH LICA (na primjer iz zapaljenog auta, sudara…). Ne pomjerati povrijedenog, osim ako je neophodno da se skloni od opasnosti.
Ukazati hitnu medicinsku pomoc – spustiti mu lice na zemlju (staviti mu glavu na jaknu, cebe), okrenuti ga na bok, omoguciti mu da pravilno diše i zaustaviti krvarenje i organizovati zbrinjavanje povrijedenih lica (ako ima povrijedenih),
Obavijestiti policiju i hitnu medicinsku pomoc, ako u nezgodi ima poginulih ili povrijedenih lica,
Obezbijediti mjesto saobracajne nezgode radi sprijecavanja novih saobracajnih nezgoda, obilježiti mjesto nezgode, ukljuciti svjetlosnu signalizaciju, poceti gašenje požara prirucnim sredstvima, ako je potrebno.
Sacekati policiju i hitnu pomoc na licu mjesta (smijete se udaljiti jedino u slucaju da ukazujete prvu pomoc ili prevozite povredena lica), pokazati im povrijedene, pratiti instrukcije nadredenih, OSTAVITI profesionalce da rade na miru.