Organizacije i udruženja

Udruženja građana (NVO)

1. Udruženje za pomoć djeci i ženama žrtvama porodičnog nasilja(„Ženski centar“)

Ljiljana Čičković
Miomira Krunić
zenski_centar_trebinje@paleol.net
www.zenskicentar.org

065 603 718
1264 SOS

2. Udruženje porodica sa problemom steriliteta “Bebe”

Snežana Misita
udruzenjebebe@gmail.com
www.udruzenjebebe.com

065 031 922

3. Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“

Mijat Šarović
www.urdopp.org

059 261 096
065 753 548

4. Udruženje izbjeglih i raseljenih sarajevskih Srba

Jokanović Milenko

059 260 547

5. Udruženje izbjeglih i raseljenih Istočne Hercgovine

Pažin Vojo

059 260 967

6. Udruženje slijepih i slabovidih lica

Dželatović Jelka

059/260-377

7. NVO Oaza

Nedeljka Neška Ilijić
oaza_tb@hotmail.com

065 663 946

8. Dječija igraonica “Ciciban”

Bakmaz Jovanka

9. NVO Nukleus

Dučić Petrica

10. Udružrnjr građana “Nada”

Koviljka Komnenić
udruzenjegradjana.nada@yahoo.com

059 261 222

11. Speleološko društvo “Zelena brda”

Dubravko Kurtović
zelenabrda@yahoo.com

065 887 372

12. Udruženje poljoprivrednih proizvođača “Selo u srcu” Tuli – Trebinje

Miroslav Kisin
mkisin@teol.net

065 627 702

13. Udruženje izbjeglih Srba iz Hrvatske

Babić Petar
Dučić Slobodan

065 547 426

14. Kolo srpskih sestara

Odavić Jelena

15. Teledom Trebinje

Kojović Aleksandar

065 597 520
270 520

16. Udruženje povratnika Trebinje

Džafić Ibro
Busuladžić Abdulah
Serdarević Fuad

061 387 354
061 376 218

17. Udruženje izbjeglica – Ivanjica

Sredanović Pero

059 222 018

18. NVO Centar za razvoj Hercegovine

Slobodan Vulešević

059 260-375
065 589 394

19. NVO Sonata

dr. Dragan Sorajić

065 400 387

20. Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida

Miona Šišković
Marić Nevenka
udrparap@gmail.com

059 226 281

21. Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava

liga@teol.net

22. Udruženje “Hercegovac“

Brano Dursun

065 588 059
059 261 190

www.udruzenjehercegovac.org

gensek@udruzenjehercegovac.org

23. Udruženje pčelara

Obrad Ninković

059 220 829

24. CRI Centar za razvojne inicijative

Milović Srđan

065 535 299

25. NVO Kriva leđa

Đoko Miladinović

26. NVO Solidarnost za jug

Stanko Buha
solidarnost@paleol.net

065 904 270
059 225 387

27. Alternativni klub i scena „Zoran Radmilovic“

Stevović Blažo

065 563 621

28. Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini “Petar Petrović Njegoš”

Golub Mirković
zavicajnoudruzenjecrnogoraca@gmail.com

059 240 820

29. Centar za održivi razvoj i ekologiju “Corie”

Aleksandar Vukanović
corie.trebinje@gmail.com

065 951 304

30. Savez studenata Akademije likovnih umjetnosti

Ivanović Srđan

065 997 369

31. Lovačko udruženje “Leotar”

Aćimović Žarko

059 221 308

32. Udruzenje građana italijanski kulturni klub „Leonardo“

Gordana Radovanović
leonardo_trebinje@yahoo.com

065 577 271
059 225 792

33. GKUD „Alat“

Dragan Mijović

065 646 628

34. KUD „Hercegovina“ Petrovo Polje

Miro Kržić

35. Planinarsko društvo „Vučji zub“ Trebinje

Petar Avdalović
www.vucjizub.org

065 876 821 (Igor Škero)

36. Udruženje inovatora Istočne Hercegovine

Borko Babalj
inovatortb@gmail.com

065 498 635

37. Omladinska EKO organizacija „Južnjačko plavo nebo“ Trebinje – Biološko istraživačka organizacija

Duško Toholj
sbskyteam@yahoo.com

065 594 283

38. „Paint ball klub ARENA“ Trebinje

Delić Tihomir
tile@spinter.net

065 753 979

39. Kulturna scena „Male stvari“

Željko Milošević
malestb@teol.net

40. Opštinski odbor Crvenog krsta

Brano Dursun

059 261 045
059 261 046

41. Referentna grupa „Hercegovina“

Vuković Miljan

065 876 974

42. Udruženje porodica sa četvero i više djece

Petar Paovica

065 878 124

43. Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva

44. Inicijativa za razvoj i saradnju IRS – regionalna kancelarija u Trebinju

Zagorka Gaćinović
Aleksandra Rajković
www.irsbih.org

059 224 413

45. Društvo dobrovoljnih davalaca krvi

predsj. Miro Anđelić
ddktrebinje@yahoo.com

059 261 352

46. Savez invalida rada Opštine Trebinje

Mišo Mijanović

059 225 421
065 692 728

47. Udruženje Crnogoraca u hercegovini “Vuk Mićunović” Trebinje

predsj. Tomašević Neđeljko
E-mail: udruzenje.c.g@teol.net

059 280 401

48. Udruženje logoraša regije Trebinje

Kralja Petra I Oslobodioca 42.
Email: tblogorasi@yahoo.com
Kovač Vukan,
Bojović Dobrivoje

059 260 140

49. Kreativni Centar – integracija, inkluzija, tolerancija

Danijela Nožica
kreativnicentar.tb@gmail.com

065 542 122
065 671 547

50. Udruženje penzionera

Rade Tarailo
Dušan Radanović

065 695 637

Omladinske organizacije

1. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „BAT“
Herceg Stefana Kosače bb
Goran Mitrović
065/203-166
nvobat@gmail.com

2. OMLADINSKA ZADRUGA „OZ“
Njegoševa bb
Špiro Čečur
Dražen Živak
065/651-009
oz_zamlade@yahoo.com

3. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „CENTAR ZA KREATIVNOST I INICIJATIVU“

Ul. Trebinjskih brigada bb
Veselin Đordan
065/688-303
veselindjordan@yahoo.com

4. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „CENTAR ZA EDUKACIJU I RAZVOJ MLADIH“
Luke Vukalovića 35
Risto Vrčević
059/260-581
065/950-995
ceneduram@yahoo.com

5. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „KORAK NAPRIJED“
Majke Jugovića
Aleksandar Bratić
066/663-073
knaprijed@yahoo.com
www.koraknaprijed.com

6. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „CENTAR ZA RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE“
Ul. Šumadijska 16
Stojan Milošević
065/245-327
croptb@gmail.com

7. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „ODRED IZVIĐAČA“
Sjeverni logor bb
Nebojša Ratković
065/577-245
oit@teol.net
www.kamptrebinje.com

8. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „FOTO-KINO KLUB“ TREBINjE
Vojvode Sinđelića 63
Slavenko Vukasović
059/271-909
fkktrebinje@gmail.com
www.fkkt.blogspot.com

9. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „OMLADINSKI CENTAR“ TREBINjE
Kralja Petra I Oslobodioca 28
Predrag Pujić
059/273-340
059/273-341
oct.trebinje@gmail.com
www.omladinskicentar.org

10. OMLADINSKA ORGANIZACIJA
PLESNI KLUB „MARIS-DINECO“
Knez Mihajlova 5/1
Slaviša Sredanović
066/133-818
plesniklubmaris@gmail.com
www.mariscrew.com

11. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „FORUM MLADIH“ TREBINjE
Nemanjina 13
Dražen Bošković
065/774-146
fmladihtb@yahoo.com
www.forum-mladih.org

12. STUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETA ZA PROIZVODNjU I MENADžMENT
Trg palih boraca 1
Miljan Milojević
065/826-782
menadzment2000@yahoo.com

13. OMLADINSKA ASOCIJACIJA „HERTZ-FEST“
Stari grad bb
Aljoša Ilić
065/997-173
hertz.fest@yahoo.com

14. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „LIDER“ TREBINjE
Ul. Dušanova br.8
Vladimir Šarić
065/994-842
lider.tb.rs@gmail.com

15. OMLADINSKA ORGANIZACIJA „ISKRA“ TREBINjE
Ul. Stepe Stepanovića br.12
Veljko Marić
065/203-187
ooiskra@hotmail.com

16. OMLADINSKA ORGANIZACIJA “VRATITE NAM OSMIJEH“
Jovana Raškovića S 22/48
Spasoje Popovac
066/946-830
spopovac@yahoo.com