Sekretar Skupštine grada Trebinja

Kontakt podaci:
Adresa: Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje
Tel:  +387 /0/ 59 26 0441
Fax: +387 /0/ 59 26 04 02
Mailsekretar.skupstine@trebinje.rs.ba


Velibor Bodiroga


Biografija:

Velibor Bodiroga je rođen 20.07.1978. godine u Trebinju. Osnovnu školu je zаvršio u Trebinju 1994. godine. Gimnаziju “Jovаn Dučić“ je takođe završio u Trebinju 1997. godine. Nаkon zаvršetka Gimаnzije, upisao je Prаvni fаkultet u Podgorici gdje je 2004. godine stekao zvаnje diplomirаni prаvnik. Po zаvršetku fаkultetа volontirao je 6 mjeseci u NVO “Vаšа prаvа” nа poslovimа prаvne pomoći.

Prirpavnički staž je započeo 2005. godine u Opštini Trebinje. Od 2007. godine zаposlen je u Odjeljenju zа privredu i društvene djelаtnosti, nа poslovimа sаmostаlnog stručnog sаrаdnikа zа uprаvno-prаvne poslove iz oblаsti privrede. Oženjen je i otаc dvoje djece.

Sekretar je nadležan da:
  • organizuje rad Stručne službe Skupštine
  • pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju sjednica i organizovanju rada Skupštine i njenih radnih tijela
  • se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,
  • prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
  • odgovoran je za pravno tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,
  • odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština,
  • obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima,
  • učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine priprema prijedloge odgovora na tužbe u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine,
  • rukovodi stručnom službom Skupštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.