Servis za Vaša pitanja, prijedloge, molbe i žalbe

∗ Redovni rok za dostavljanje odgovora je tri radna dana. U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama RS, 

krajnji rok za odgovor je 15 radnih dana.