Trebinje: Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o inspekcijama Republike Srpske

Pregleda: 62

Novim Nacrtom zakona o inspekcijama predviđeno je uvođenje odjeljenja za poseban nadzor i internu kontrolu kako bi se spriječila zloupotreba položaja inspektora i pojačala postojeća subordinacija, rekao je danas u Trebinju pomoćnik ministra lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Nikola Knežević.

“Tekstom Nacrta predviđeno je više preventivno, a ne represivno djelovanje inspekcija, da pomognemo da budu zaštićeni oni koji budu poštovali zakonske propise, ali i da sankcionišemo one koji krše zakon. Želimo i da zaštitimo radnike jer će neprijavljivanje radnika biti tretirano kao krivično djelo”, rekao je Knežević u Trebinju, gdje je održana javna rasprava o ovom nacrtu zakona.

On je naveo da je cilj javnih rasprava unapređenje sistema inspekcija u Republici Srpskoj na svim nivoima.

“Želimo da u izradu teksta zakona o inspekcijama Republike Srpske uključimo sve subjekte kako bi se dobio kvalitetan tekst zakona kojim će se, ne samo poboljšati stanje u inspekcijama, nego i omogućiti svim privrednim subjektima nad kojima se sprovodi inspekcijski nadzor da imaju što bolju komunikaciju sa inspekcijama”, naveo je Knežević.

On je rekao da su na osnovu analiza iz 2017. i 2018. godine, kao osnovni problemi izdvojeni nedovoljna koordinacija rada republičkih i inspektora na lokalnom nivou, većinom represivno, a ne preventivno djelovanje inspekcija, nesrazmjer po jedinicima lokalnih samouprava kada je riječ o broju inspektora, ali i kategorija inspektora za pojedine oblasti.

Knežević je naveo da je u pojedinim dijelovima Republike Srpske, posebno u Hercegovini evidentan nedostatak pojedinih kategorija inspektora, imajući u vidu specifična privredna društva.

“Primjera radi, u pojedinim mjestima imamo prekomjeran broj inspektora rada, a nemamo dovoljno sanitarnih ili zdravstvenih inspektora koji treba svakodnevno da sprovode dnevni nadzor, recimo, u mljekari, gdje svaki dan treba da bude prisutan inspektor, radi uzimanja uzorka i analiza”, ukazao je Knežević.

On je najavio da će zbog toga resorno ministarstvo, u saradnji sa jedinicama lolakalne samouprave, ograničiti mogućnost zapošljavanja inspektora koji nisu potrebni, “odnosno zahtijevati zapošljavanje onih kategorija inspektora gdje je iskazana potreba”.

Želimirka Lučić, stručni saradnik za pravne poslove u Savezu sindikata Republike Srpske, kancelarija Trebinje, navela je da Savez sindikata ima niz primjedbi na tekst Nacrtav zakona kako bi se zaštitila radnička prava.

Ona je istakla da podnosilac predstavke, prema dosadašnjem Zakonu o inspekcijama, nema svojstvo stranke u postupku i samo bude obaviješten da je izvršen inspekcijski nadzor a nema pravo primjedbe, žalbe.

“Glavna naša primjedba je da se nezadovoljnom podnosiocu predstavke, čije je pravo iz radnog odnosa prema Zakonu o radu ugroženo, prizna svojstvo stranke u postupku, da može uputiti primjedbe na zapisnik ispekcijskog nadzora, uložiti žalbu ili prigovor, ukoliko nije zadovoljan rješenjem inspektora”, navela je Lučićeva.

Ona je dodala da Savez sindikata traži i da iz Nacrta bude izbačena odredba prema kojoj se inspekcijski nadzor najavljuje nekoliko dana ranije privrednom subjektu, kako bi se utvrdilo stvarno, činjenično stanje.

Lučićeva je rekla da je jedan od prijedloga Saveza sindikata Republike Srpske da budu pooštrene novčane kazne onim poslodavcima koji ponavljaju isti prekršaj.

“Ukoliko inspektor utvrdi da makar i jedan radnik nema ugovor o radu, tražimo da bude podnesen prekršajni nalog”, navela je ona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o inspekcijama Republike Srpske u Trebinju prva je u nizu predviđenih širom Republike Srpske, a upućivanje prijedloga ovog zakonskog akta u skupštinsku proceduru očekuje se krajem godine.

SRNA

Komentari: 0

Vaša elektronska adresa je obavezna ali neće biti prikazana. Obavezna polja su obeležena sa *.