Žalbe za komunalne usluge

Prijave kvara, žalbe i zahtjeve za informacije, vezane za komunalne usluge u vezi sa individualnom komunalnom potrošnjom, možete izvršiti putem sljedećih kontakt telefona:

– MH Elektroprivreda ZP “Elektro-hercegovina” a.d. (Kontakt tel: 279-800 i 279-817)
– J.P. “Vodovod” a.d. (Kontakt tel: 260-295)
– “Komunalno” a.d. (Kontakt tel: 260-733)

Svoje molbe, žalbe i zahtjeve za informacije, vezane za komunalne usluge Grada Trebinja, možete priložiti putem našeg e-servisa za komunalne usluge.

Rezultate Ankete o kvalitetu pružanja komunalnih usluga, kao i analizu iste, možete preuzeti na sljedećim linkovima: