Буџет града

2019.

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН KАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА-ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2019.

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019.


2018.


Нацрт буџета Града Требиња за 2018.

Буџет 2018. – План капиталних улагања
Буџет града Требиња за 2018.
Извјештај о реализацији Интегрисаног Плана капиталних улагања за 2017.
Извјештај о реализацији Стратегије за 2017. годину
Интегрисани План капиталних улагања за 2018. годину


2017.


Нацрт ребаланса за 2017. годину

План капиталних улагања

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

Расходи који се финансирају из Фонда солидарности

Програм уређења грађевинског земљишта за 2017. годину

План капиталних улагања
Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину
Расходи који се финансирају из Фонда солидарности
Годишњи интегрални план капиталних инвестиција


2016.