Archive

Category: Обавјештења

Одлука о додјели подстицајних средстава за склапање брака за лица старија од тридесет осам година

Одлуку о додјели подстицајних средстава за склапање брака за лица старија од тридесет осам година можете преузети овдје: Одлука о подстицаајним средсвима за склапање брака за лица…

Јавни позив о продаји основних средстава путем прибављања писмених понуда

Јавни позив о продаји основних средстава путем прибављања писмених понуда можете преузети овдје: Јавни позив   Образац пријаве на Јавни позив о продаји основних средстава путем…

Град Требиње и Институт за развој младих “КУЛТ“ организују инфо радионицу

Град Требиње и  Институт за развој младих “КУЛТ“ организују информативну радионицо о Јавном позиву за финансирање пословних подухвата младих. Инфо радионица оџаће се 10. Децембра…

На подручју Требиња спроводи се анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава“

У периоду од 01. децембра до 15. децембра 2018. године на територији града Требиња спровешће се Анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава“. Анкетирање ће вршити анкетари…

Обавјештење

Обавјештавју се подносиоци пријава – кандидати на Јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у Градској управи Града Требиња број: 11-123-6-1/18 од 12.9.2018.године…