Archive

Category: Образовање

Други Фестивал физике

Друштво физичара источне Херцеговине, већ другу годину за редом, у нашем граду организује Фестивал физике. Други Фестивал физике помогли су Градска управа Требиње, Гимназија ”Јован…

Град Требиње расписао је Јавни позив за додјелу вишедневног путовања студентима

Град Требиње расписао је Јавни позив за додјелу вишедневног путовања студентима са постигнутим изузетним успјехом у току студирања. Екскурзија за студенте ће бити одржана у…

Град Требиње помаже бруцоше: СТИПЕНДИЈЕ ЗА ПЕТ ДЕФИЦИТАРНИХ ФАКУЛТЕТА

Град Требиње ће наредних дана расписати јавни позив за стипендирање студената прве године дефицитарних факултета у нашем граду – грађевинског, архитектонског, машинског, електротехничког и информатичког…

Научно-стручна конференција „Кривично законодавство и функционисање правне државе“

Годишњој конференцији на тему „Кривично законодавство и функционисање правне државе“, којој присуствује тридесетак истакнутих правника кривичара са простора бивше Југославије и Русије, оджана је данас…

ПOЗИВНИЦA нa прeзeнтaциjу 2. Jaвнoг пoзивa зa дoдjeлу бeспoврaтних срeдстaвa зa инoвaтивнe пoслoвнe субjeктe у Бoсни и Хeрцeгoвини

Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa Бања Лука, Град Требиње и Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња, пoзивaју Вaс нa…

Продужен рок за пријаве на Конкурс до 25.1. за додјелу стипендија Града Требиња

Комисија за додјелу стипендија Града Требиња објавила је Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија уписаним први пут као редовни студенти ИИ, ИИИ, ИВ,…