Centar za usluge građanima

Centar za usluge građanima Grada Trebinje, zvanično je počeo sa radom 03.02.2006 godine.

Uspostavljen je na osnovu potpisanog Memoranduma o razumjevanju između Grada Trebinja i GAP-a (Projekta upravne odgovornosti). GAP projekat, koji zajednički finansiraju te u određenim opštinama u BiH implementiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), namijenjen je jačanju kapaciteta kritične mase opština, čime bi se osigurale kvalitetnije usluge građanima, slijedeći politički i fiskalni okvir dobre uprave.

Cilj uspostave Centra je da, povećanjem nivoa usluga građanima, ubrzanjem i smanjenjem složenosti procedura i uz brzu i efikasnu uslugu, građani na jednom mjestu, u najkraćem mogućem roku riješe zahtjev upućen Gradskoj administrativnoj službi. U sklopu Centra instaliran je šalter pošte, tako da građani mogu na licu mjesta izvršti neophodne novčane uplate (takse i dr), vezane za rješavanje zahtjeva i ostvarivanje prava. Na posebno određenim mjestima u Centru, građanima su na rapolaganju i svi vodiči kroz Gradsku administrativnu službu, kao i obrasci koji su im potrebni za ostvarivanje prava.

Nadležnosti Centra za usluge građanima su:

  • Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga građana i drugi poslovi vezani za matične knjiga

  • Evidencija i izdavanje radnih knjižica

  • Pružanje građanima raspoloživih informacija o funkcionisanju Gradske administrativne službe i drugih raspoloživih informacija u vezi Grada

  • Prijem zahtjeva za pristup informacijama koje su u posjedu Grada u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama

  • Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

  • Prijem podnesaka građana i druge poslove prijemne kancelarije

  • Izdavanje uvjerenja iz javnih registara

  • Pružanje pravne pomoći građanima

e-Uprava

Poštovani sugrađani, u prilici ste da elektronski koristite uslužni servis Grada Trebinja. Ukoliko želite da provjerite da li ste upisani u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i u knjigu državljana, postaviti pitanje administraciji, ili jednostavno želite preuzeti elektronske formulare Grada Trebinja. Sve ovo ste u mogućnosti uraditi online na web stranici Grada Trebinja.

E-REGISTAR
E-PATROLA
Kultura
Obrazovanje
Sport
MJESNE ZAJEDNICE
GRADSKI BILTEN
AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ
Civilno društvo
PRISTUP INFORMACIJAMA
PITANJA I ODGOVORI

Servis za Vaša pitanja, prijedloge, molbe i žalbe

* Redovni rok za dostavljanje odgovora je tri radna dana. U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske, krajnji rok za odgovor je 15 radnih dana.

Oglasna tabla

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić