Градски билтен

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
РЕАЛИЗОВАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКАТИ

Будите у току са свим новостима из Требиња…

30
24
18
12
6
29
23
17
11
5
28
22
16
10
4
27
21
15
9
3
26
20
14
8
2
25
19
13
7
1

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић