Civil Society

“Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.”

Јован Дучић