Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност о излагању на јавни увид измјена дијела регулационог плана „Јужни градски излаз“ (Ауторад) од 25. јуна до 27. јула 2020. године.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ