Конкурси и огласи

 • Јавни конкурс за додјелу субвенције за превоз путника у градском и приградском превозу на подручју града Требиња у 2020. години
 • Пријава за Јавни конкурс за додјелу субвенције за превоз путника у градском и приградском превозу на подручју града Требиња у 2020. години
 • План управљања животном средином и процјена утицаја на друштво_Требињско поље_нове локације_са анкетом
 • Оглас – Требињско пољe, додатна поља
 • ЈАВНИ ОГЛАС за дјечије аутиће
 • Јавни конкурс за образовање листе правних или физичких лица која као појединачни чланови комисије могу учествовати у техничким прегледима објекта 
 • .Јавни оглас за подрају непокретности (18.01)
 • Јавни конкурс за додјелу субвенција за превоз путника у градском и приградском превозу
 • Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија 10.12.2018. (11-67-339/18)
 • О Д Л У К А о утврђивању редослиједа првенства редовних студената, подносилаца захтјева за додјелу стипендија.
 • Јавни конкурс – За додјелу стипендија ученицима среднјих и основних школа дјеце ратних војних инвалида од 1 до 4 категорије
 • Конкурс за додјелу стипендија
 • Источна обилазница Требиње
 • Одлука о расписиванку Конкурса за додјелу стипендија редовним студентима првог циклуса студија за 2018.
 • Правилник о условима и поступку остваривања права на стипендију
 • Јавни конкурс за додјелу субвенције за превоз путника у градском и приградском превозу на подручју града Требиња у 2018.
 • Јавни оглас о продаји непокретности на подручју града Требиња
 • Јавни оглас за продају грађевинског земљишта на подручју града Требиња бр.2 08.06.2017.
 • Јавни оглас за продају грађевинског земљишта на подручју града Требиња 08.06.2017.
 • Јавни оглас
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта на подручју Града Требиња (к.ч.бр. 250/46 К.О. Горица)
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта на подручју Града Требиња (к.ч.бр. 250/90 К.О. Горица)
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта на подручју града Требиња (к.ч.бр.2637/7 К.О. Требиње)
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта на подручју града Требиња (к.ч.бр.2637/4 К.О. Требиње)
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта на подручју града Требиња (к.ч.бр.2650 К.О. Требиње)
 • Јавни оглас – продаја непокретности на подручју Града Требиња (22.9.2016)
 • Јавни позив – Четврти позив за Про-актив фонд 2016
 • Апликациони формулар за пројекте намијењене омладинским организацијама
 • Јавни конкурс за расподјелу средстава намијењених за омладинску политику и омладинско организовање
 • Јавни оглас о продаји непокретности на подручју Града Требиња
 • Јавни оглас за поновну продају грађевинског земљишта (22.7.2016)
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта у државној својини (15. јул 2016.)
 • Позив за достављање почетне понуде у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – “Одржавање јавне расвјете”
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта у државној својини (5)
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта у државној својини (4)
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта у државној својини (3)
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта у државној својини (2)
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта у државној својини (1)
 • Образац за кандидовање пројеката за израду Плана капиталних улагања за период 2016-2018. год
 • Јавни позив – кандидовање пројеката ради израде Приједлога средњорочног Плана капиталних инвестиција Града Требиња (2016-2018.год)
 • Јавни оглас – продаја непокретности на подручју Града Требиња
 • Тендер (1.дио) – Одржавање оборинске канализације
 • Тендерска документација (1. дио) – Одржавање чистоће јавних површина, депоније и азила за псе
 • Тендерска документација (1. дио) – Одржавање јавних зелених површина и градског зеленила
 • Јавни оглас – поновна продаја грађевинског земљишта (2.2.2016)
 • Конкурс за додјелу студентских стипендија (2016)
 • Јавни конкурс – додјела субвенције за превоз путника
 • Пријава за Јавни конкурс о додјели субвенције за превоз путника
 • Образац за цијену превоза путника
 • Јавни оглас за поновну продају грађевинског земљишта у државној својини
 • Оглас – Одјељење за просторно уређење
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта на подручју града Требиња
 • Јавни оглас – продаја грађевинског земљишта у државној својини
 • Јавни оглас за продају грађевинског земљишта у државној својини
 • Тендерски документ “Одржавање јавне расвјете” (1)
 • Тендерски документ “Одржавање јавне расвјете”
 • Јавни оглас о продаји грађевинског земљишта
 • Јавни оглас за продају непокретности
 • План о измјенама и допунама Плана јавних набавки градске управе за 2015. годину
Јавне набавке и тендери
Буџет Града
Обавјештења и Јавни позиви
Службени гласници
Прописи и акта
Питајте градоначелника
е-Управа
е-Регистар
е-Патрола
Градски билтен

“Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.”

Јован Дучић