Rješenje o ekološkoj dozvoli

Views: 773

Republika Srpska – Grad Trebinje
Gradonačelnik – Gradska uprava

Odjeljenje za stambeno – komunalne djelatnosti

Na osnovu člana 90. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15), člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/12) Grad Trebinje – Gradska uprava, Odjeljenje za stambeno – komunalne djelatnosti , obavještava zainteresovanu javnost

O DONESENOM RJEŠENjU O EKOLOŠKOJ DOZVOLI ZA
objekat benzinske stanice sa pratećim sadržajima na lokaciji Aleksina međa Trebinje

Dana 03.05.2017. godine podnosilac zahtjeva d.o.o. „Best company“ predao je Odjeljenju za stambeno – komunalne djelatnosti zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za objekat benzinske stanice sa pratećim sadržajima na lokaciji Aleksina međa, Trebinje.

Odjeljenje za stambeno – komunalne djelatnosti, cijeneći dostavljene dokaze , donijelo je rješenje broj 06-370-862/17 dana 05.06.2017. godine o ekološkoj dozvoli jer su bili ispunjeni uslovi propisani Zakonom o zaštiti životne sredine.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *