Евидентно урушавање требињског спорта од стране СНСД-а – уговор о кредитном задужењу ФК Леотар

Прегледа: 435

Овим путем јавности стављамо на увид Уговор о кредиту којим је под хипотеку заложен фудбалски стадион “ФК Леотар” са пратећим објектима и земљиштем и то за кредитни износ од 370 000 КМ. Потписници уговора су с једне стране “ФК Леотар” кога заступа Лука Петровић, а с друге Бобар Банка.

Уговор јасно упућује на неконтролисане радње тадашње управе “ФК Леотар”, на челу са Луком Петровићем, данашњим послаником у НСРС и предсједником ГО СНСД, који је тада противзаконито заложио стадион упркос чињеници да је “ФК Леотар” имао право коришћења стадиона, али не и право власништва, јер је стадион искључиво власништво Града Требиње.

Јасно је да је урушавање требињског Фудбалког клуба “Леотар” и требињског спорта резултат оваквих и сличних малверзација некадашње СНСД-ове структуре власти у Требињу, али овдје у очи упада и нарочита спрега СНСД – БОБАР БАНКА, што је евидентно и из проложеног уговора.

Напомињемо да је према процјени судског вјештака грађевинске струке (из члана 7. Уговора) вриједност заложеног стадиона десет пута већа од вриједности подигнутог кредита и износи 3.933.098,00КМ. Такође напомињемо да тадашња управа “ФК Леотар”, на челу са Луком Петровићем, од 2012. године није уплатила ниједну рату кредита, а према члану 6. Уговора банка има право наплате затезне камате која се обрачунава на неплаћени износ за сваки дан кашњења.

Као резултат, данас имамо упитну ситуацију везано за власништво над стадионом Леотар што је евидентно производ неоговорног односа челних људи тадашње есенесдеовске управе “ФК Леотар”. Одлуком првостепеног суда скинута је хипотека са станидона Леотар, али и даље постоји могућност преинаџбе ове одлуке у другостепеном рјешавању, која би даље могла резултирати губитком власништва над стадионом.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.