FLOOD&FIRE

Програм: Interreg IPA CBC CRO-BIH –MNE 2014 – 2020

Приоритетна оса 2: Заштита животне околине и природе, унапријеђење система превенције ризика и промовисање одрживе енергије и енергетске ефикасности

Трајање пројекта: 15.08.2020 – 14.08.2022.

Укупна вриједност пројекта: 1 851 353 евра (ЕУ суфинансирање 1 573 650.05 евра, 85%)

 Вриједност пројекта за град Требиње:

369 246. 00 eвра, (15%-55 386 .90 евра учешће из буџета града, остало 85% -313 859. 10 евра, EУ суфинансирање)

Опис пројекта : Пројекат се тиче унапријеђења система заштите од поплава и пожара у прекограничном подручју Херцег Новог, Требиња, Равног и Конавала.  Кроз овај пројекат ће бити набављена намјенска опрема, заштитна одјећа, опрема за рано упозорење од непогода и правовремену интервенцију  и специјализовано теренско возило за потребе ТВЈ Требиње, а све са циљем ојачања властитих служби за превенцију, интервенцију и митигацију у случајевима катастрофа и несрећа oд поплава и пожара. Пројектом је предвиђено да партнери развијају процедуре које ће омогућити заједничку борбу против природних непогода у прекограничном подручју. У складу са тиме биће основан у Херцег Новом Заједнички комуникацијски центар за управљање непогодама.

Активности

  • Набавка специјализованог теренског возила
  • Набавка намјенске опреме за борбу против поплава и пожара
  • Организација заједничких   обука  за   припаднике служби заштите и спашавања, превенција, дјеловање и смањење ризика од поплава и пожара
  • Организација заједничких обука  за доносиоце одлука о смањењу ризика од поплава и пожара

Пројектни партнери

  • Општина Херцег Нови – водећи партнер
  • Општина Конавле –пројектни партнер
  • Град Требиње-пројектни партнер
  • Општина Равно-пројектни партнер
  • Институт за развој и напредак Херцеговине-пројектни партнер

Ова публикација је израђена уз помоћ Европске уније. Садржај ове публикације не одржава нужно ставове Европске уније и искључиво је одговорност Града Требиња.
Пројекат је кофинансиран средствима ЕРДФ и ИПА ИИ фондова Европске уније.