Замјеник градоначелника

Слађана СКОЧАЈИЋ

 • Лични подаци: рођена 28.08.1964. г.
 • Образовање: Економски факултет, Универзитет Џемал Биједић, Мостар, 1988. год.
 • Радно искуство:
  – финансијски менаџер у НВО Солидарност за Југ (1996-2000),
  – комерцијални директор Церовац Епром (2000-2001),
  – професор стручних предмета у ЈУ Центар средњих школа (2001-2019),
  – од октобра 2019.г. замјеник градоначелника.
 • Лиценце:
  – сертификат за чланове изборних одбора, ID:182B-7354. септембар, 2010.
  – ECDL сертификат, јун 2012., ID0000963, ECDL сертификат, јун2016,
  – сертификовани консултант-тренер за START UP програм (BIP -15.09.2013, Moss,Norway)
  – сертификовани консултант-тренер за развој бизнис плана малих и средњих предузећа ID: BIP-BiH/SS/13 (12.11.2013.)
  – екстерни оцјењивач ВЕТ установа, октобар 2017.
  – QF LLL (Developmnet of qualifications framework for lifelong learning)- Сертификат- осигурање квалитета у стручном образовању и обуци- екстерна евалуација стручних школа (октобар 2017.- мај 2018.)
  – BIP (Норвешка амбасада: Business Innovation Program –Preduzetništvo mladih)- активно учешће у програм у период 2006-2018
 • Друштвено-политичко ангажовање:
  – члан Школског одбора техничке школе (2005-2009),
  – предсједник Школског одбора ЈУ Центар средњих школа 2013-2017.,
  – члан Удружења иноватора Источне Херцеговине,
  – члан “Просвјете” Требиње,
  – потпресједник Скупштине Друштва пријатеља Требиња.
 • Члан је СНСД-а. Мајка двоје дјеце.

Питајте замјеника градоначелника

Надлежности замјеника градоначелника

Замјеник градоначелника мијења градоначелника у пословима које му он повјери, а у случају спријечености и одсуства градоначелника, замјењује га у свим пословима. Замјеника градоначелника бира Скупштина града, на приједлог градоначелника, на начин и по поступку прописаним Пословником Скупштине града.

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић