Замјеник градоначелника

Дражен БОШКОВИЋ

Рођен је 29 1 1984 Године у Требињу. Средњу економску школу завршио је у Требињу, а 2010 године је дипломирао на Економском факултету, Универзитет Бања Лука. У периду од 2012 – 2016 године био је запослен као савјетник за физичка и правна лица у Балкан Инвестмент банци а.д. Бања Лука, потом као савјетник за физичка лица у „Hypo Alpe Adria“ банци, а од 2017 – до 2021 године био је директор Развојне агенције Града Требиња.
У сфери неформалног образовања, успјешно је завршио низ сертификованих обука и тренинга из области предузетништва и управљања пројектним циклусима. Сертификовани је ментор за пружање менторинг услуга за мала и средња предузећа. Учествовао је у изради и реализацији великог броја пројеката финансираних из различитих извора (програм ИПА ЦБЦ БиХ-МНЕ; програм АДРИОН; УНДП, Влада Швајцарске, Савјет Европе, ЕИДХР, ДРЦ, Хелветас Моја Будућност итд.) Активно се служи енглеским језиком. Ожењен, отац двоје дјеце.

Надлежности замјеника градоначелника


Замјеник градоначелника мијења градоначелника у пословима које му он повјери, а у случају спријечености и одсуства градоначелника, замјењује га у свим пословима.

Замјеника градоначелника бира Скупштина града, на приједлог градоначелника, на начин и по поступку прописаним Пословником Скупштине града.

Наша визија

Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.