Javne ustanove

Javna ustanova „Centar za informisanje i obrazovanje“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Kralja Petra I Oslobodioca 34
Trebinje

Telefon: +387 59 260 348
E-mail: glas@spinter.net

 

Radio Trebinje

Telefon: +387 59  260 248
E-mail: rttb@spinter.net
Web: www.radiotrebinje.com

 

Direktor: Manojlo Ćuk

Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Vuka Karadžića 5
Trebinje

Telefon: +387 59  260 201; +387 59 270 810
E-mail: socrad@teol.net
Web: www.csr-trebinje.com

VD Direktora: Aleksandar Koprivica

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Svetosavska 5
Trebinje

Telefon: +387 59  220 110
E-mail: nasa.radost.trebinje@gmail.com

Direktor: Janja Ćapin

Javna zdravstvena ustanova „Apoteka Trebinje“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Kralja Petra I Oslobodioca 12
Trebinje

Telefon: +387 59  261 327
E-mail: apotekatb@gmail.com

Direktor: Danica Milunović

Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Dr Levija 2
Trebinje

Telefon: +387 59  261 351
E-mail: dztb@teol.net

Direktor: Branka Drašković

Javna ustanova „Dom mladih“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Nemanjina 13
Trebinje

Telefon: +387 59  225 531; +387 59 225 541
E-mail: dommladihtrebinje@gmail.com

Direktor: Dejan Mirković

Javna ustanova „Turistička organizacija grada Trebinja“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Preobrženjska bb
Trebinje

Telefon: +387 59  273 410
E-mail: gotrebinje@gotrebinje.com
Web: www.gotrebinje.com

 

Direktor: Marko Radić

Javna ustanova „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Vojvode Stepe Stepanovića bb
Trebinje

Telefon: +387 59  245 470; +387 59 245 471
E-mail: msptb@teol.net

Direktor: Dražen Bošković

Javna ustanova „Ekologija i bezbjednost“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Vojvode Stepe Stepanovića bb
Trebinje

Telefon: +387 59  225 476
E-mail: office@ekologijaibezbjednost.com
Web: www.ekologijaibezbjednost.com

 

Direktor: Stevan Bekan

Javna ustanova „Trebinje sport“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Kraljice Jelene Anžujske 2
Trebinje

Telefon: +387 59  260 014
E-mail: trebinjesport@yahoo.com

Direktor: Milan Janković

Javna ustanova „Kulturni centar“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Trg palih boraca 1
Trebinje

Telefon: +387 59  311 555
E-mail: kulturnicentartrebinje@gmail.com

 

Direktor: Branka Sarić

Javna ustanova „Bazeni“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Kraljice Jelene Anžujske 2
Trebinje

Telefon: +387 59  260 014
E-mail: bazenitrebinje@gmail.com

Direktor: Zoran Čučković

Javna ustanova „Muzej Hercegovine – Trebinje“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Stari Grad 59
Trebinje

Telefon: +387 59  271 060
E-mail: muzejhtr@teol.net

 

Direktor: Ivana Grujić

Javna ustanova „Narodna biblioteka Trebinje“ Trebinje

U izradi…

Adresa:
Njegoševa bb
Trebinje

Telefon: +387 59 271 920
E-mail: bibliotr@teol.net

Direktor: Milosava Supić Vuković

Javno preduzeće „Radnik“ d.o.o. Trebinje

U izradi…

Adresa:
Cara Lazara 12
Trebinje

Telefon: +387 59 220 332
E-mail: radniktrebinje@yahoo.com

 

Direktor: Danijel Rašović

Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ d.o.o. Trebinje

U izradi…

Adresa:
Vojvode Stepe Stepanovića bb
Trebinje

Telefon: +387 66 678 190
E-mail: parkingservis@trebinje.rs.ba

Direktor: Milorad Budimčić

Agrarni fond grada Trebinja Trebinje

Agrarni fond Grada Trebinja, osnovan je Odlukom Skupštine grada Trebinja, broj: 09-013-43/17, od 08.02.2017. godine s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području grada Trebinja.

Najvažniji ciljevi Agrarnog fonda su stvaranje okruženja za unapređenje i razvoj poljoprivrede, podsticanje stanovništva da se intenzivnije bavi poljoprivrednom proizvodnjom kroz pružanje savjeta, pomoći, podsticaja i obuka, te uvođenje novih standarda u poljoprivredi, kao i povezivanje proizvođača na lokalnom i regionalnom nivou.

Vizija Agrarnog fonda je uloga pokretača razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje, kako u lokalnoj zajednici, tako i u cijeloj istočnoj Hercegovini, putem direktnog učešća ili putem saradnje sa drugim institucijama.

U okviru Agrarnog fonda posluje i Hercegovačka kuća u ulici Jovana Dučića u Trebinju.

Adresa:
Vojvode Stepe Stepanovića bb
Trebinje

Telefon: +387 59 226 459
E-mail: agrarnifond@trebinje.rs.ba
Web: www.agrarnifond.com

 

Hercegovačka kuća

Telefon: +387 59 226 459
E-mail: agrarnifond@trebinje.rs.ba
Web: www.herzeghouse.com

 

Direktor: Veselin Dutina

Teritorijalna vatrogasna jedinica Trebinje

U izradi…

Adresa:
Vojvode Stepe Stepanovića bb
Trebinje

Telefon: +387 59 223 886
E-mail: tvjtrebinje@gmail.com

Komandir: Spasoje Rosić

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić