Odjeljenje za Opštu upravu

U okviru Odjeljenja za opštu upravu, organizovani su odsjeci :

 • Odsjek za upravne poslove

 • Odsjek za zajedničke poslove

 • Odsjek za civilnu zaštitu

 • Odsjek – Centar za usluge građanima

U okviru Odjeljenja za opštu upravu obavljaju se sledeći poslovi:

 • izvršava se i obezbjeđuje izvršenje Zakona i drugih propisa, te propisa Skupštine opštine i Načelnika opštine koji se odnose na oblast opšte uprave

 • organizuje rad Centra za usluge građanima, obezbjeđuju uslovi za što bolju komunikaciju sa građanima i zadovoljenje potreba istih

 • vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima građana za naknadni upis u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, činjenice državljanstva, ispravka u matičnim knjigama i sl.

 • pružanje pravne pomoći građanima

 • u okviru kancelarijskog poslovanja vrši primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje akata klasifikovanje i zavođenje akata, njihovo dostavljanje u rad, amdinistrativno tehnička obrada akata, otpremanje pošte, razvođenje akata i njihovo arhiviranje i čuvanje

 • ustrojavanje i vođenje matičnih knjiga, evidencije državljana, ispravki u matičnim knjigama, organizacija i obavljanje vjenčanja i dr.

 • ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa akata i drugih dokumenata

 • izdaju radne knjižice građanima i vodi evidencija istih, izdaju se uvjerenja o životu i druga uvjerenja o podacima koje organi vode

 • vodi personalnu evidenciju službenika i drugih zaposlenih u gradskoj upravi

 • poslovi upravljanja ljudskim resursima

 • planiranje, organizacija i obavljanje poslova civilne zaštite

 • zajednički poslovi za sve organizacione jedinice lokalne uprave koji se odnose na javne nabavke, održavanje čistoće u radnim prostorijama, obavljanje raznih opravki, ispravnost uređaja i opreme za rad, održavanje i rad na telefonskoj centrali, fizičko obezbjeđenje, prijem stranaka, održavanje i upotreba službenih vozila i slični poslovi

 • obezbjeđenje radnih prostorija i sredstava za rad mjesnih zajednica, koordinacija rada sa savjetima mjesnih zajednica po prethodnom pitanju, organizovanje zborova građana, sjednica savjeta mjesnih zajednica , obavljanje administativno-tehničkih poslova za savjete mjesnih zajednica i sličnih poslova

Načelnik: Nenad Milićević📪   Vuka Karadžića 2, Trebinje


☎   +387 59 273 464


✉   opstauprava@trebinje.rs.ba


  Naša vizija

  Trebinje 2030. – najpoželjniji manji grad na zapadnom Balkanu.