Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање

Надлежности одјељења за културу, породицу, спорт и образовање

 • сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења, обавља управне и друге стручне послове из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе,

 • обавља управне и друге стручне послове из области породице и омладине, социјалних и здравствених питања,

 • обавља управне и друге стручне послове из области пружања правне помоћи и сарадње са невладиним сектором,

 • спроводи планове и програме које је усвојила Скупштина Града, а који се односи на стратегију сваке од наведених области у граду,

 • предлаже мјере за унапређење стања у наведеним областима,

 • припрема и обрађује материјале за Градоначелника и Скупштину Града,

 • израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења.

Начелник: Слађана Скочајић📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 477


✉   drustvene.djelatnosti@trebinje.rs.ba


  Наша визија

  Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.