Одјељење за друштвене дјелатности

Надлежности одјељења за друштвене дјелатности 

  • сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења, обавља управне и друге стручне послове из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе,

  • обавља управне и друге стручне послове из области породице и омладине, социјалних и здравствених питања,

  • обавља управне и друге стручне послове из области пружања правне помоћи и сарадње са невладиним сектором,

  • спроводи планове и програме које је усвојила Скупштина Града, а који се односи на стратегију сваке од наведених области у граду,

  • предлаже мјере за унапређење стања у наведеним областима,

  • припрема и обрађује материјале за Градоначелника и Скупштину Града,

  • израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења.

Начелник: Зоран Милошевић📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 477


✉   drustvene.djelatnosti@trebinje.rs.ba


„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић