Odjeljenje za prostorno uređenje

Ojeljenje čine tri odsjeka:

 • Odsjek za urbanizam i prostorno uređenje;

 • Odsjek za opremanje gradskog građevinskog zemljišta i

 • Odsjek za imovinsko-pravne poslove.

Nadležnosti Odjeljenje za prostorno uređenje:

 • odjeljenje je nosilac pripreme za izradu prostorno;

 • planske dokumentacije (donosi smjernice za izradu planova, prati rad nosioca izrade plana, imenuje savjet plana, ako je potrebno;

 • organizuje javni uvid i javne rasprave, predlaže skupštini prijedlog odluke);

 • vodi evidenciju o stanju u prostoru i o sprovođenju dokumenata prostornog uređenja;

 • radi program rada Odjeljenja;

 • predlaže skupštini program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i plan kapitalnih investicija;

 • radi na pripremi tenderskih dokumenata za poslove vezane za rad Odjeljenja;

 • izdaje lokacijske uslove;

 • donosi rješenje o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente;

 • izrađuje građevinsku dozvolu;

 • vrši, u skladu sa zakonom, iskolčavanje objekata;

 • vrši kontrolu iskopa temelja u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom;

 • izrađuje upotrebnu dozvolu;

 • primjenjuje propise iz oblasti imovinsko–pravnih poslova (sarađuje sa Pravobranilaštvom RS sjedište zamjenika Trebinje u postupcima pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a koji se odnose na eksproprijaciju, prenos svojinskih prava na građevinskom zemljištu i javnoj komunalnoj infrastrukturi na Grad, redovnu upotrebu nekretnina i drugim postupcima vezanim za regulisanje imovinsko-pravnih poslova);

 • saglasno važećim propisima učestvuje u postupcima javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti;

 • obezbjeđuje podatke o imovinskoj strukturi zemljišta u granicama obuhvata prostorno-planskih domena, a koje usvaja Skupština grada;

 • sarađuje sa drugim službama i odjeljenjima u Gradskoj upravi.

CENTAR ZA DOZVOLE IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA I GRAĐENJA

Centar za dozvole iz oblasti preduzetništva i građenja nalazi se u ulici Vuka Karadžića 3 u Trebinju.
Kontakt telefon: +381 59 273-460 i 273-473
Rad sa strankama od 9.00 do 13.00 časova

U Centru za dozvole iz oblasti preduzetništva i građenja moguće je:

 • preuzeti obrasce vezane za postupke u Odjeljenju za prostorno uređenje;

 • preuzeti vodič kroz postupke u Odjeljenju;

 • dobiti informacije i upute u pogledu dostavljanja neophodnih dokumenata;

 • preuzeti lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu;

 • izvršiti uvid u planske dokumente;

 • izvršiti uvid u Listu izabranih fizičkih i pravnih lica za vršenje poslova tehničkog pregleda;

 • dobiti informacije o zakonskoj regulativi vezanu za poslove iz oblasti građenja;

 • ostale informacije vezane za obim rada Odjeljenja.

Odjeljenje za prostorno uređenje nalazi se na dva lokaliteta: u zgradi Gradske uprave u ul. Vuka Karadžića br. 2 i u Centru za dozvole iz oblasti preduzetništva i građenja u ul. Vuka Karadžića br. 3

Načelnik: Vedran Furtula


📪   Vuka Karadžića 2 i 3, Trebinje


☎   +387 59 273 471


✉   prostornouredjenje.nacelnik@trebinje.rs.ba


„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić