Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност о јавној расправи на планско рјешење измјене дијела регулационог плана „Сјеверни логор“.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ