Јавне установе

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Краља Петра И Ослободиоца
Глас Требиња, тел: 059 / 260-348
веб: www.glastb.com, е-маил: glas@spinter.net
Радио Требиње, тел: 059 / 260-248
е-маил: rttb@spinter.net

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Вука Караџића 5, тел: 059 / 270 – 810, 260 – 464, 260 – 201
е-маил: socrad@teol.net

ВАТРОГАСНА ТЕРИТОРИЈАЛНА ЈЕДИНИЦА ТРЕБИЊЕ
Војводе Степе Степановића 18
Тел: 059/ 223 – 886

УСТАНОВА ЗА ОДГОЈ ДЈЕЦЕ “НАША РАДОСТ”
Светосавска
Дјечији вртић Брегови, тел: 059/ 220 – 110
Објекат Полице, тел: 059/ 223 – 193

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА “АПОТЕКА ТРЕБИЊЕ”
Краља Петра И Ослободиоца 12
Тел: 059/ 261 – 327

ДОМ ЗДРАВЉА ТРЕБИЊЕ
Др Левија 2, тел: 059/ 272 – 281, 261 – 351
е-маил: dztb@teol.net

ДОМ МЛАДИХ
Немањина 13, тел: 059/ 225 – 531, 225 – 541

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТРЕБИЊА
Преображенска,
Тел: 059/ 273 – 120, 273 – 121
е-маил: tourist_trebinje@yahoo.com

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
Немањина 13, тел: 059/ 273 – 280, 273 – 281
веб: www.msptb.org, е-маил: msptb@teol.net

Екологија и безбједност
Степе Степановића бб
тел: 059/ 225 – 476
Е-маил: ekologija.bezbjednost@yahoo.com

ТРЕБИЊЕСПОРТ
Краља Петра Ослободиоца, тел: 059/ 260 – 484, 261 – 114
Спортска дворана Брегови, тел: 059/ 224 – 701, 260 – 014
е-маил: trebinjesport@yahoo.com

Културни Центар Требиње

Адреса: Трг палих бораца 1
Тел: 070 311 555
Е-mail:kulturnicentartrebinje@gmail.com