Grad Trebinje raspisao je dva javna oglasa.

Javni oglas za dodjelu privremenih lokacija za zauzimanje javnih površina putem usmenog javnog nadmetanja za dodjelu privremenih lokacija na javnim površinama i to za namjenu prodaje suvenira – ulazak u Gradski park,

Javni oglas za dodjelu privremenih lokacija za zauzimanje javne površine putem usmenog javnog nadmetanja za dodjelu privremene lokacije na javnoj površini za dječije autiće – Gradski park, plato ispred Kulturnog centra.