ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ ДЈЕЦИ ИЗ ПОДРУЧНИХ ОДЈЕЉЕЊА

Прегледа: 181

I

Овим Јавним позивом дати су ближи услови и начин расподјеле новчаних средстава дјеци која похађају наставу у оквиру подручних одјељења горе наведених основних школа.

II

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ су:

 • да дијете похађа наставу у једном од подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње;
 • имовинско стање породичног домаћинства;
 • да је дијете похађало наставу у једном од одјељења у петоразредној подручној ОШ, а од шестог до деветог похађа наставу у централној школи.

III

Финансијска помоћ се исплаћује на текући рачун родитеља дјеце из тачке I oвог Јавног позива за вријеме трајања школске 2019/2020. године, у мјесечном износу од:

 • 50,00 КМ- у случају да су родитељи запослени;
 • 50,00 КМ- у случају да је један родитељ запослен, а други пензионер;
 • 75,00 КМ у случају да је један од родитеља запослен, а други родитељ незапослен;
 • 75,00 КМ- у случају да је родитељ самохран и запослен;
 • 75,00 КМ- у случају да су родитељи пензионери;
 • 125,00 КМ у случају да је родитељ самохран и незапослен/пензионер;
 • 125,00 КМ-у случају да су родитељи незапослени;
 • 125,00 КМ- у случају да је родитељ пензиoнер а други назапослен.

 IV

Остваривање права на додјелу финансијске помоћи врши се на основу документације коју доставља подносилац захтјева и то:

 • Извод из матичне књиге рођених за дијете;
 • ЦИПС-ова пријава пребивалишта за дијете и родитеље/старатеље;
 • Потврда са Завода за запошљавање РС у случају незапослености, а чек од пензије ако је пензионер;
 • Кућна листа;
 • Потврда из основне школе о похађању наставе у једном од подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње;
 • Потврда из основне школе да је дијете похађало петоразредну подручну ОШ, а да сада похађа централну ОШ;
 • Копија текућег рачуна родитеља/старатеља.

  V

Захтјев за остваривање права на додјелу финансијске помоћи се подноси на протоколу Града Требиња са назнаком Комисији за утврђивање права и висине додјеле финансијске помоћи дјеци која похађају наставу у једном од подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње. О расподјели финансијске помоћи по овом Јавном позиву одлучује Комисија коју именује Градоначелник. Задаци и надлежности Комисије утврђени су Одлуком о расподјели новчаних средстава за помоћ дјеце из подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње.

VI

Јавни позив је отворен 03.09.2019. и траје до 13.09.2019, а исти ће бити објављен на огласној табли Градске управе Града Требиња, огласној табли подручних одјељења Основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње и интернет страници Града Требиња.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.