Одјељење за просторно уређење Града Требиња објавило је сљедеће јавне позиве за регулационе планове и зонинг планове на подручју града:

РП Градина

РП Индустријска зона Горица

ЗП Хумац

РП Дражин До-Гомиљани

РП Брегови

РП Горица-Виногради

ЗП Обала ријеке Требишњице

РП Сјеверни логор

ЗП Петрина-Подгљивље