Култура

Историјска ретроспектива града Требиња свједоци да је Требиње одувијек важило за културни центар на предијелу данашње Истоцне Херцеговине. Богато културно наслиједе, бројни културни и историјски споменици, широка културна традиција и савремене културне тенденције спајају се у јединственом амбијенту Града Требиња, у све познатијем Дуцицевом завјештању „Требиње – град културе“.

Континуираним развојем свега онога што је генерацијама остављено на цување и улагањем у модерне облике културног живота, град Требиње је и данас препознатљиво по својим бројним културним садржајима који свједоце о континуираном историјском развоју Требиња.

Још од времена када смо га називали Травунија, па до данас када се зове Требиње, може се реци да је наш град задржао дух прошлости. Двије велике империје, Турска и Аустроугарска, оставиле су Требињу вјецне подсјетнике на периоде када се град, упркос турбулентним историјским токовима и догадајима, оцувао и одолио утицајима времена и пролазности.

Требиње је данас савремена културна заједница, са бројним културним преференцијама попоут народне традиције, музике, позоришта, филма, књижевности и другог модерног културног стваралаштва. Судеци по истраживањима, културне преференције базирају се на синтези традиционалних и савремених културних облика, гдје се поштују и цијене сви културни токови које смо наслиједили, као и нови којима тежимо кроз све цешце раслојавање монокултурне традиције и уважавање мултикултуралног наслиједа које нам је у прошлости повјерено.

У оквиру настојања да се културни живот оцува и унаприједи, у Требињу се одржавају бројне културне манифестације и свецаности. Културна политика локалне заједнице, дефинисана посљедњих година, отјеловљена кроз бројне манифестације културе, дају Требињу сасвим нову димензију. Требиње је вец дуго средина у којој је култура и духовна потреба, а у последње вријеме све више, и замајац развоја туризма. Све то, разлог је што се уз Требиње све више веже одредница града културе

“Требиње – град културе”, замишљен у контексту евро-медитеранске културне традиције, својеврсно је завјештање Јована Дуцица, једног од најзнацајнијих српских пјесника. Овај пројекат и идентитет града као културног и духовног центра, употпуњују културне манифестације, које превазилазе регионални и државни карактер и постају стјециште умјетника и културних дјелатника ширег знацаја. Прије свега, то су, вец традицоналне Требињске љетне свецаности, манифестација културе, која вец низ година, од априла до октобра, својим разноврсним и висококвалитетним садржајима, привлаци бројне умјетнике и поклонике умјетности.

Током последње деценије Требиње је постало економски, здравствени, културни, образовни, спортски и духовни центар Истоцне Херцеговине. Слику града, као културног, образовног и духовног центра регије, подупиру многе образовне установе, школе, факултети, музеји, легати, галерије, ликовне колоније, аматерска позоришта, културно-умјетницка друштва и многобројне културне манифестације. У Требињу дјелују три високошколске установе: Академија ликовних умјетности, Факултет за производњу и менаџмент и Виша школа за туризам и хотилијерство.

Музеј Херцеговине, са сталним изложбеним поставкама, бројним легатима и депоима са експонатима непроцјењиве културно-историјске вриједности, те сталним трибинама на којима се промовишу нова науцна открица из области историје, археологије и етнографије, затим Народна библиотека, са Дуцицевим легатом вриједних примјерака камене пластике, знацајним сликарским дјелима и лицном пишцевом библиотеком, представљају установе од изузетне важности и стубове развоја културе града и шире регије.