Култура

Историјска ретроспектива града Требиња свједочи да је Требиње одувијек важило за културни центар на предијелу данашње Источне Херцеговине. Богато културно наслијеђе, бројни културни и историјски споменици, широка културна традиција и савремене културне тенденције спајају се у јединственом амбијенту града Требиња, у све познатијем Дучићевом завјештању „Требиње – град културе“.

Континуираним развојем свега онога што је генерацијама остављено на чување и улагањем у модерне облике културног живота, град Требиње је и данас препознатљиво по својим бројним културним садржајима који свједоче о континуираном историјском развоју Требиња.

Још од времена када смо га називали Травунија, па до данас када се зове Требиње, може се рећи да је наш град задржао дух прошлости. Двије велике империје, Турска и Аустроугарска, оставиле су Требињу вјечне подсјетнике на периоде када се град, упркос турбулентним историјским токовима и догађајима, очувао и одолио утицајима времена и пролазности.

Требиње је данас савремена културна заједница, са бројним културним преференцијама попоут народне традиције, музике, позоришта, филма, књижевности и другог модерног културног стваралаштва. Судећи по истраживањима, културне преференције базирају се на синтези традиционалних и савремених културних облика, гдје се поштују и цијене сви културни токови које смо наслиједили, као и нови којима тежимо кроз све чешће раслојавање монокултурне традиције и уважавање мултикултуралног наслијеђа које нам је у прошлости повјерено.

У оквиру настојања да се културни живот очува и унаприједи, у Требињу се одржавају бројне културне манифестације и свечаности. Културна политика локалне заједнице, дефинисана посљедњих година, отјеловљена кроз бројне манифестације културе, дају Требињу сасвим нову димензију. Требиње је већ дуго средина у којој је култура и духовна потреба, а у последње вријеме све више, и замајац развоја туризма. Све то је разлог што се уз Требиње веже одредница града културе.

“Требиње – град културе” је замишљен у контексту евро-медитеранске културне традиције и својеврсно је завјештање Јована Дучића, једног од најзначајнијих српских пјесника. Овај пројекат и идентитет града као културног и духовног центра, употпуњују културне манифестације које превазилазе регионални и државни карактер и постају стјециште умјетника и културних дјелатника ширег значаја. Прије свега, то су већ традицоналне Требињске љетне свечаности – манифестација културе која низ година, од априла до октобра, својим разноврсним и висококвалитетним садржајима привлачи бројне умјетнике и поклонике умјетности.

Током последње деценије Требиње је постало економски, здравствени, културни, образовни, спортски и духовни центар Источне Херцеговине. Слику града, као културног, образовног и духовног центра регије подупиру многе образовне установе, школе, факултети, музеји, легати, галерије, ликовне колоније, аматерска позоришта, културно-умјетничка друштва и многобројне културне манифестације. У Требињу дјелују три високошколске установе: Академија ликовних умјетности, Факултет за производњу и менаџмент и Виша школа за туризам и хотилијерство.

Музеј Херцеговине, са сталним изложбеним поставкама, бројним легатима и депоима са експонатима непроцјењиве културно-историјске вриједности, те сталним трибинама на којима се промовишу нова научна открића из области историје, археологије и етнографије, затим Народна библиотека са Дучићевим легатом, значајним сликарским дјелима и личном пишчевом библиотеком представљају установе од изузетне важности и стубове развоја културе града и шире регије.