Локално економско вијеће – ЛЕВ

Циљ локалног економског вијећа је да искористи стручност и синергију заинтересованих актера како би се осмислила и провела стратегија за ЛЕР.Имајући то на уму, ЛЕВ типично укључују представнике јавног и приватног сектора, академске заједнице, невладиних организација, међународне донаторске заједнице, те просјечних грађана који имају интерес и/или улогу у економском развоју. У већини случајева, ЛЕВ се успостављају под покровитељством општинског начелника.

Сврха Вијећа за локални економски развој

Сврха ЛЕВ-а углавном је да:

  • прикупља информације и податке ради одређивања референтне тачке унутар постојећих економских сектора, трендова, те учинка ради истраживања нових могућности,
  • прикупља улазне информације од грађана и актера у сфери ЛЕР-а,
  • користи те улазне информације за развој стратешког плана и управљачке структуре за ЛЕР која ће бити визионарска, али истовремено утемељена у стварности,
  • успоставља/оснажује професионалну јединицу за економски развој и професионално особље с циљем омогућавања проведбе стратегије, и
  • наставља да дорађује стратегију.

Способност ЛЕВ-а да креира визионарску, истовремено и практичну стратегијуза ЛЕР, у великој мјери зависи од његовог састава и управљчке структуре.Најчешће, помоћ при осмишљавању и стварању ЛЕВ-а пружа стручњак за ЛЕР (обично је то особа која ради у општини на тим пословима) или организација која ради за потребе општине на тим пословима (локална развојна агенција), а након тога та иста особа помаже при развоју одговарајуће управљачке структуре за ЛЕВ.

ЛЕВ – Списак чланова

Листа контаката ЛЕВ вијеће

Рјешење о именовању чланова Економског вијећа Града Требиња

Записник ЛЕВ 2017.

Записник ЛЕВ 1

Рјешење о измјени и допуни 2

Записник ЛЕВ 2

Записник ЛЕВ 3

Записник ЛЕВ 4

Записник ЛЕВ 5

Записник ЛЕВ 6

Записник ЛЕВ 7

Записник ЛЕВ 8