Привредни савјет

Циљ Привредног савјета је да искористи стручност и синергију заинтересованих актера како би се осмислила и провела стратегија за ЛЕР.Имајући то на уму, Привредни савјет типично укључује представнике јавног и приватног сектора, академске заједнице, невладиних организација, међународне донаторске заједнице, те просјечних грађана који имају интерес и/или улогу у економском развоју. У већини случајева, Привредни савјет се успоставља под покровитељством општинског начелника.

Сврха Привредног савјета за локални економски развој

Сврха Привредног савјета углавном је да:

– прикупља информације и податке ради одређивања референтне тачке унутар постојећих економских сектора, трендова, те учинка ради истраживања нових могућности,

– прикупља улазне информације од грађана и актера у сфери ЛЕР-а,

– користи те улазне информације за развој стратешког плана и управљачке структуре за ЛЕР која ће бити визионарска, али истовремено утемељена у стварности,

– успоставља/оснажује професионалну јединицу за економски развој и професионално особље с циљем омогућавања проведбе стратегије, и

– наставља да дорађује стратегију.

Способност Привредног савјета да креира визионарску, истовремено и практичну стратегијуза ЛЕР, у великој мјери зависи од његовог састава и управљчке структуре.Најчешће, помоћ при осмишљавању и стварању Привредног савјета пружа стручњак за ЛЕР (обично је то особа која ради у општини на тим пословима) или организација која ради за потребе општине на тим пословима (локална развојна агенција), а након тога та иста особа помаже при развоју одговарајуће управљачке структуре за Привредни савјет.

ЛЕВ – Списак чланова

Листа контаката ЛЕВ вијеће

Рјешење о именовању чланова Економског вијећа Града Требиња

Рјешење о именовању чланова Привредног савјета Града Требиња (30.11.2018.)

Листа контаката Привредног савјета (30.11.2018)

  • 2017

Записник ЛЕВ 1

Записник ЛЕВ 2

Рјешење о измјени и допуни 2

Записник ЛЕВ 3

Записник ЛЕВ 4

Записник ЛЕВ 5

Записник ЛЕВ 6

  • 2018

Записник ЛЕВ 7

Записник ЛЕВ 8

Записник ЛЕВ 9

Записник Привредног савјета 10