ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало  је јавне позиве за суфинансирање јавних потреба у култури у 2020. години .

Расписани су конкурси из области: издавачке дјелатности, књижевности, визуелне и мултимедијалне умјетности, из области заштите и промоције културног насљеђа, из области позоришне дјелатности, из области филмске дјелатности – филмски фестивали, музичке и музичко-сценске умјетности, затим за суфинансирање пројеката културно-умјетничких друштава и ансамбала народних игара и пјесама, те за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина.

Први пут ове године расписани су Јавни конкурс за суфинансирање пројеката развоја филмског сценарија у Републици Српској и Јавни конкурс за суфинансирање програма рада  репрезентативних струковних удружења у Републици Српској.

Право подношења пријава на јавни конкурс имају правна лица регистрована за обављање културно-умјетничке дјелатности на територији Републике Српске, као и јавне установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, и то искључиво са пројектима за које је планирано више извора финансирања, водећи при том рачуна да предвиђено суфинансирање од стране Министарства просвјете и културе не прелази 80 одсто од укупног буџета пројекта.

Сви конкурси, уз обавезне пратеће обрасце за пријаву те обрасце за процјену квалитета пријављених пројеката, доступни су на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске (www.vlаdаrs.nеt).  Сви пројекти и манифестације ће се реализовати у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и препорученим мјерама надлежних институција.