На подручју Требиња по први пут коришћен мјерач буке

Прегледа: 106

У августу 2019. године, градски еколошки инспектор вршио је инспекцијски надзор над примјеном одредби Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју града Требиња које се односе на емитовање буке из угоститељских објеката.

У складу са важећим прописима, градски еколошки инспектор је за мјерење нивоа буке која се емитује из угоститељских објеката ангажовао правно лице овлаштено од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију за обављање дјелатности из области заштите животне средине.

Мјерење је вршено у складу са важећим прописима и по дефинисаним методологијама.

Након добијања извјештаја о резултатима мјерења од овлаштеног правног лица које је вршило мјерење, градски еколошки инспектор је издао прекршајни налог, наложио плаћање трошкова поступка (мјерења) и наложио мјере за смањење нивоа буке субјектима надзора код којих су утврђене неправилности, тј. који су емитовали буку већу од максимално дозвољене.

Казнене одредбе су од 800 до 3.000 КМ за правно лице и од 300 до 1.000 за одговорно лице у правном лицу, док је за физичко лице и угоститеља као предузетника казна од 400 до 600 КМ.

Ово је први пут да је коришћен мјерач буке на подручју Требиња од стране овлашћеног правног лица, а сличне контроле наставиће се и у наредном периоду.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.