Савез опћина градова ФБиХ, Савез општина и градова РС и Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану – РеЛОаД спровели су анализу најбољих пракси међу 21 РеЛОаД партнерском јединицом локалне самоуправе из области:

  • Транспарентно финансирање организација цивилног друштва из буџета ЈЛС и
  • Укључивање грађана и ОЦД у процесе доношења одлука на локалном нивоу

Материјале можете преузети овдје