У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари издаје се Наредба о провођењу превентивне јесење дератизације на подручју Града Требиња.

Наредба о провођењу превентивне јесење дератизације